Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
БЛАГУНО
(5/8)

    1. Благуно дейче, море, пожаранче
    Благуно дейче, море, пожаранче
    Отвори ми джамни пенджер
    Сакам да те видам яс
    Отвори ми джамни пенджер
    Сакам да те видам яс
   
    2. Де гиди Аце, море, аджамийо
    Де гиди Аце, море, аджамийо
    Що да ти отворам пенджер
    Кога не те сакам яс
    Що да ти отворам пенджер
    Кога не те сакам яс
   
    3. Благуно дейче, море, пожаранче
    Благуно дейче, море, пожаранче
    Ке продадам бърза коня
    Само да те видам яс
    Ке продадам бърза коня
    Само да те видам яс
   
    4. Де гиди Аце, море, аджамийо
    Де гиди Аце, море, аджамийо
    Не продавай бърза коня
    Тебе не те сакам яс
    Не продавай бърза коня
    Тебе не те сакам яс
   
    5. Благуно дейче, море, пожаранче
    Благуно дейче, море, пожаранче
    Ке продадам сарай кукя
    Само да те земам яс
    Ке продадам сарай кукя
    Само да те земам яс
   
    6. Де гиди Аце, море, аджамийо
    Де гиди Аце, море, аджамийо
    Не продавай сарай кукя
    Тебе не те сакам яс
    Яс си имам друго любе
    Него си го сакам яс
   

РЕЧНИК

Йобидоме

    Обиколихме

Будалие

    Глупаци

Нозе

    Крака

Назад


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 28 декември 2019 г.
Променен: 19.04.2020 г.