Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хорo
Теория

ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ

Текстовете на българските народни песни показват красотата, богатството и емоционалността на българския език. Представа за емоционалната страна на езика ни дава личното обръщение. То бива положително или отрицателно. В българския език няма неутрално лично обръщение. Пример: към Димана / Рада / Яна изразяваме нашето положително емоционално отношение, като се обръщаме с името "Диманке" / "Радке" / "Янке" или отрицателно отношение викайки "Димано" / "Радо" / "Яно". Има и трета умалителна форма, която също изразява положително отношение "Диманче" / "Раде" / "Янче". Единствената неутрална форма е официалното обръщение, което е по фамилия. Например "Господин Петков".

 1. Абре бати Кольо (7/8)

 2. Абре Илия (2/4)

 3. Абре юначе (2/4)

 4. Ай да идем Яно (2/4)

 5. Айде да йодимо (7/8II)

 6. Айде моми (5/8)

 7. Айде Раде (7/8II)

 8. Алтъна (7/8II)

 9. Ах га порасна (5/8)

 10. Ах къде е (7/8II)

 11. Бае (~)

 12. Бела се зора (~)

 13. Белото Марийче (9/8)

 14. Биляна (7/8)

 15. Благуно (7/8II)

 16. Боряно (2/4)

 17. Брайне ле (9/8)

 18. Брала мома (7/8)

 19. Брала мома къпини (9/8)

 20. Бре Петрунко (2/4)

 21. Бяла Рума (13/16 II)

 22. Бяла Стана (7/8)

 23. В градина мома (9/8)

 24. В Неврокопско (7/8 II)

 25. В огин пламна (7/8 II)

 26. В село дюлгере (2/4)

 27. Вакло (~)

 28. Василке (9/8)

 29. Вез ден Рада (см.р.)

 30. Вендо (2/4)

 31. Вечеряй Радо (2/4)

 32. Видиш ли (2/4)

 33. Викнала Янка (2/4)

 34. Вилай мома (7/8)

 35. Вила се е (2/4)

 36. Вило моме (2/4)

 37. Вино пиям (7/8II+11/8)

 38. Вино пият (~)

 39. Вито се (7/8)

 40. Гайдине свирят (9/8)

 41. Гано Ганке (7/8)

 42. Гего мамин Гего (13/16)

 43. Гиздава Марийка (11/8)

 44. Гизди са кичи Тудоро (2/4)

 45. Гльодай ма (2/4)

 46. Града се гради (7/8)

 47. Гюл девойче (2/4)

 48. Да знаеш (2/4)

 49. Две са дружки (11/8)

 50. Де гиди (2/4)

 51. Девойче (7/8 II)

 52. Девойчице (7/8 II)

 53. Дека ти (см.р.)

 54. Дена слиза (2/4)

 55. Денe мари (2/4)

 56. Дервишко (2/4)

 57. Джоре Дос (2/4)

 58. Димитър (~)

 59. Димка (2/4)

 60. Доди си Пану (7/8II+11/8)

 61. Дойнe (2/4)

 62. Долетея Коледо (7/8)

 63. Домакине (7/8 II)

 64. Доне Малено (7/8)

 65. Достено (7/8)

 66. Дреме ми се (2/4)

 67. Дряновските моми (7/8)

 68. Дуйни ми (7/8 II)

 69. Еж се жени (5/8)

 70. Ела либе (2/4)

 71. Елено моме (13/16)

 72. Ерген одих (7/8)

 1. Женалай Ганка (~)

 2. Жълтото цвете (5/8)

 3. Заблеяло (~)

 4. Завило се (2/4)

 5. Завило се вито хоро (2/4)

 6. Загорка (2/4)

 7. Зайди зайди (~)

 8. Залибих си (5/8)

 9. Залибила е Ниделя (2/4)

 10. Залюбилай (11/8)

 11. Залюбих три моми (5/8)

 12. Замръкнала е (7/8)

 13. Замъчи се (5/8)

 14. Запретни (~7/8II)

 15. Засвирили са (2/4)

 16. Заспала е Ружка (2/4)

 17. Заспало е Дине (см.р.)

 18. Здрава годинчица (2/4)

 19. Зелен венец (9/8)

 20. Земи огин (7/8II)

 21. Изгреяло ясно слънце (2/4)

 22. Изгряла е (7/8)

 23. Иван Калинки (7/8)

 24. Има ли господ (7/8 ІІ)

 25. Иван на Рада (2/4)

 26. Искат ме (2/4)

 27. Итър Митър (11/8)

 28. Йовано (7/8II)

 29. Йове (7/8II+11/8)

 30. Йоздол (2/4)

 31. Йодола (9/8)

 32. Калино Малино (9/8)

 33. Калино Радо (2/4)

 34. Кара Кольо (2/4)

 35. Катерино (2/4)

 36. Катерино моме (7/8II)

 37. Като свирки свират (7/8II)

 38. Китчице (2/4)

 39. Кога падна (7/8ІІ)

 40. Кога си болно (7/8ІІ)

 41. Коладе (5/8)

 42. Колибаре (2/4)

 43. Колку са (~)

 44. Кукувица (~)

 45. Лажи Вере (7/8 II)

 46. Лазар еднаж

 47. Лаленце (2/4)

 48. Лале ли си (~)

 49. Ле па Яно (~)

 50. Леле свашке (2/4)

 51. Либе залибих (2/4)

 52. Лиляно (7/8 II)

 53. Лудо на Дона думаше (7/8)

 54. Люлни ма (2/4)

 55. Магдено (2/4)

 56. Майка Калина думаше (9/8)

 57. Македонско (7/8 II)

 58. Малка мома конче (2/4)

 59. Малка мома по двор (5/8)

 60. Малка мома цвете (2/4)

 61. Малкай мома (~+7/8II)

 62. Мама Яна (11/8)

 63. Маре Никола (11/8)

 64. Мари Доне (2/4)

 65. Мари Марийо (2/4)

 66. Мари Моме (2/4)

 67. Мари Радо (2/4)

 68. Мари Станку (7/8)

 69. Мари Тудоро (2/4)

 70. Марийка (7/8)

 71. Марко (~)

 1. Марко кове Нане (5/8)

 2. Месечинко (~+7/8II)

 3. Мете мома (2/4)

 4. Мила мале (11/8)

 5. Мила ми е (2/4)

 6. Миле (7/8 II)

 7. Милка (7/8)

 8. Митро (7/8ІІ)

 9. Моме Невено (2/4)

 10. Момин танец (2/4)

 11. Момице (2/4)

 12. Момниле (2/4)

 13. Море аресах (2/4)

 14. Море кога (9/8)

 15. Море пиле (7/8 II)

 16. Море сокол (7/8 II)

 17. Мори момиченце (2/4)

 18. Мър Гергано (11/8)

 19. Мър Тудорке (2/4)

 20. Мятало Ленче (7/8)

 21. На моми даваш (2/4)

 22. Накладоше (9/8)

 23. Нали ти рекох (7/8 II)

 24. Направила мома (2/4)

 25. Навали се Шар планина (7/8II)

 26. Не ме жени (7/8II)

 27. Не казвай (7/8II)

 28. Ниделя (7/8)

 29. О Яно Яно (~)

 30. Обзаложи се (~)

 31. Овчар свири (5/8)

 32. Огреяла месечинка (2/4)

 33. Оздоле идат (7/8)

 34. Ой девойко (7/8)

 35. Ой ти моме (9/8)

 36. Омиле (2/4)

 37. Опни ми (2/4)

 38. Оро се вие (9/8)

 39. Остани сбогом (~)

 40. Отишла е (11/8)

 41. Отучи се (7/8 II)

 42. Още ли (7/8 II)

 43. Пак след мен (7/8 II)

 44. Петку на Рада (2/4)

 45. Петруно (7/8)

 46. Пиленце пее (2/4)

 47. Пирине (7/8 II)

 48. Писмо ти е (7/8 II)

 49. Пита ли Тинке (7/8 II)

 50. Питат ме мале (2/4)

 51. По друм моме (5/8)

 52. Повела е Йова (7/8II+11/8)

 53. Позаспа ли (2/4)

 54. Пойдоме леле (5/8)

 55. Пойдох рано (5/8)

 56. Похвали се (11/8)

 57. Походих (5/8)

 58. Провикна се Рада (2/4)

 59. Провикна се Стуян (~)

 60. Провикна се (7/8)

 61. Продават се (7/8II)

 62. Проклет (7/8 II)

 63. Проминало е девойче (11/8)

 64. Прочула се (см.р.)

 65. Пуста младост (7/8 II)

 66. Пусти моми (11/8)

 67. Радка на Дунав (5/8)

 68. Радомирка (2/4)

 69. Рано ми е море (5/8)

 70. Разяснило (7/8)

 71. Рипни Калинке (2/4)

 72. Росна китка (7/8 II)

 73. Росни ми (7/8 II)

 1. Родил се (7/8 II)

 2. Рофинка (~)

 3. Рума мома (9/8)

 4. С кол е баба (~)

 5. Сардиса ле (2/4)

 6. Сбогом (7/8 II)

 7. Сбогом и прости (7/8 II)

 8. Севделие моме

 9. Севдено (2/4)

 10. Севдо (7/8 II)

 11. Седе (7/8)

 12. Седенкя (~)

 13. Ситно се (7/8II)

 14. Сичките моми (7/8 II)

 15. Слушай (2/4)

 16. Слънчице (5/8)

 17. Слънце нависоко (7/8+11/16)

 18. Слънце се стега (7/8II)

 19. Сминдарефчице ле (см.р.)

 20. Снощи вечер (9/8)

 21. Снощи го видох (9/8)

 22. Снощи Даймян (2/4)

 23. Снощи e Добрa (7/8II)

 24. Снощи си дойде (9/8)

 25. Снощи станах (7/8)

 26. Снощи утидах (2/4)

 27. Соньо (~)

 28. Сред селото (7/8)

 29. Стани попадийке (2/4)

 30. Станке (2/4)

 31. Станку ле (2/4)

 32. Стано бяла Стано (2/4)

 33. Стойне, Стойне (7/8)

 34. Стуенчо (7/8)

 35. Стуян (2/4)

 36. Тамо долу (7/8 II)

 37. Тинке (2/4)

 38. Трендафилчето (11/16)

 39. Тренке (11/8)

 40. Три нощи (7/8ІІ)

 41. Тръгна мома (2/4)

 42. Тръгнала Румяна (7/8 II)

 43. Тръгнали ми са (~)

 44. Тръгнали моми (2/4)

 45. Тръгнали старци (7/8)

 46. Тръгнало е (7/8)

 47. Ту побърза (~)

 48. Тудоро Тудоро (9/8)

 49. Тудорче ле (5/8)

 50. Туку ми рекли (5/8)

 51. Турчин робини (~)

 52. Тъкала ли си (~)

 53. Тъмен се (2/4)

 54. Xора от прошки (7/8 II)

 55. Хранила (2/4)

 56. Цветините очи (9/8)

 57. Цонке ле (5/8)

 58. Църнилчице (2/4)

 59. Цъфнало (7/8 II)

 60. Чие това (2/4)

 61. Чича рече (5/8)

 62. Чичините коне (2/4)

 63. Чоко черноко (2/4)

 64. Шопска китка (см.р.)

 65. Що прибърза (5/8)

 66. Юнак Гьорги (11/16)

 67. Я дай ми бульо

 68. Я излез бульо

 69. Я излез Маро (7/8 II)

 70. Я те пракям (7/8 II)

 71. Яна овчар либила (2/4)

 72. Янке мамина (2/4)

 73. Яно ле (7/8 ІІ)

 74. Яно Яно (11/8)

ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ

Антерия – Къса връхна дреха

Армаган – Подарък

Бабо – Обръщение, с което съпругът изразява почит към майката на съпругата си, а техните деца към майките на баща им и майка им

Бори – Събаря

Брайне – Батко

Бой – Ръст, Височина

Буй – Расти, Порасни

Бульо – Обръщение към снахата на братята и сестрите на съпруга й

Бунар – Кладенец

Вез ден – Цял ден

Врати; Враща – Връщам се

Врече – Вълмо, къс развлачена вълна за ръчно предене

Вуйна – Обръщение към съпругата на брат на майка ми

Вуйчо – Обръщение към брата на майка ми

Главен, Главеница – Годен (сгоден), Годеница

Герен – Кладенец

Девер – Обръщение на снахата към брат на съпруга й

Доаждам – Идвам

Доваждам – Довеждам

Дюлгерин – Строител (шопски диалект)

Дядо – Обръщение, с което съпругът изразява уважение към бащата на съпругата си, а техните деца към бащите на майка им и баща им

Етърви – Две снахи в една къща са етърви (етървата е жена на брата на мъжа)

Заборави – Забрави

Запре – Спря (шопски диалект)

Зълва – Сестра на съпруга

Зупай – Стъпвай

Калтята – Кръстница (македонски диалект)

Калеко – Кръстник (македонски диалект)

Калина – Обръщение на снахата към сестра на съпруга й. Името "Калина" не е собствено, а нарицателно. То изразява роднинската връзка с лицето в семейството и е израз на уважение. Поставя се пред собственото име. Например "калино Радо" по същия начин както казваме "бабо Станке", лельо Драгано"

Ке – Ще (македонски диалект)

Каматно – Хубаво (родопски диалект)

Кому – На кого (шопски диалект)

Корсче – Кръсче (Родопски диалект)

Кошуля – Риза (шопски диалект)

Лани, Ланска, Лански – От предишния път, От миналата година, Стар

Леля и Свяко – Обръщение към сестрата на баща ми и към нейния съпруг

Момице – Момиче (Родопски диалект)

Мораф – Син (шопски диалект)

Найде, Найдох – Намирам, Намерих (шопски диалект)

Нему – На него (шопски диалект)

Огин – Огън (македонски диалект)

Одая – Стая

Ойдем – Отивам

Ока – Съд с вместимост 1 литър, например кана

Окам – Викам

Орати – Говори (шопски диалект)

Оти – Защо (шопски диалект)

Отнесоя – Занесоха (шопски диалект)

Оче – Иска (шопски диалект)

Пайван – Вързани, Оседлани

Папуци – Обувки

Паралия – Ниска маса

Патравци – Крака (шопски диалект)

Пенджер – Прозорец

Ръчиня – Ръце

Сакам – Искам (шопски диалект)

Сал – Само

Свяко (Свако) – Обръщение към съпругът на сестрата на баща ми, която ми е леля

Сдумали – Наговорили

Севда – Любима

Сос – Със

Софра – Ниска маса

Стринка – Обръщение към съпругата на брата на баща ми, който ми е чичо

Сум – Съм

Сърп – Инструмент за рязане класовете на житото

Таман – Току що

Терзия – Шивач

Торнувам – Тръгвам (родопски диалект)

Тугина – Чужбина (македонски диалект)

Тути – Търпи

Файда – Полза (турски)

Хортувам – Говоря

Чамурджия – кюмюрджия

Чичо – Обръщение към брат на бащата

Чича – Чичо (шопски диалект)

Шамия – Забрадка (македонски диалект)

КОНТАКТИ

Тел. +359 (0)899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 03.01.2021 г.

Web