Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
БРЕ ПЕТРУНКО
(2/4)

1. Бре Петрунко мори малай мо
    Бре Петрунко малай моме
    Се йодиме мори йобидо
    Се йодиме йобидоме
    Нийде йоро мори не найдо
    Нийде йоро не найдоме
   
2. Ваше село мори дор три йо
    Ваше село дор три йора
    Първо йоро мори петрунки
    Първо йоро петрункино
    Петрунчица мори йоро во
    Петрунчица йоро води
   
3. Йоздол иде мори лудо мла
    Йоздол иде лудо младо
    Не се фана мори на среда
    Не се фана на средата
    Най се фана мори на тане
    Не се фана на танецо
   
4. На танецо мори до Петру
    На танецо до Петрунка
    С перчи коси мори китка ро
    С перчи коси китка рони
    С нозе си и мори чехли ка
    С нозе си и чехли каля
   

РЕЧНИК

Йобидоме

   Обиколихме

Йоро

   Хоро

Танец

   Хоро

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 12 януари 2019 г.
Променен: 12 януари 2019 г.