Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Снощи Даймян сърдит дойде
2/4

1. Снощи Даймян сърдит дойде
   Сърдит дойде от стадото
   От стадото от ваклото
   Той не рече добър вечер
   Най-ми рече дай ми мале
   Дай ми мале стол да седна
   2. Дай ми мале стол да седна
   Стол да седна да не стана
   Че ми либе болно лежи
   Дай ми мале стол да седна
   Стол да седна да не стана
   Че ми либе болно лежи
   3. Майка Даймян проговаря
   Седни сине да вечеряш
   Да вечеряш, да си лягаш
   Майка Даймян проговаря
   Седни сине да вечеряш
   Да вечеряш, да си лягаш
   4. Пелин да ми вечерята
   Огън да ми постелята
   Огън да ми постелята
   Кога не би малка мома
   Да ми седне на коляно
   Да ми дума на галяно

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020