Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Де гиди луди млади години
2/4

   1. Де гиди луди млади години
   Де гиди луди млади години
   Летнахте като бели гълабе
   Летнахте като бели гълабе
   2. Кацнахте на момини дворове
   Кацнахте на момини дворове
   Скокнахте у момини скутове
   Скокнахте у момини скутове
   3. Барем се ерген мамо находих
   Барем се ерген мамо находих
   Хубави моми мамо находих
   Хубави моми мамо находих
   4. Ергенлък мила мамо пашалък
   Ергенлък мила мамо пашалък
   Моминствой мила мамо везирство
   Моминствой мила мамо везирство

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020