Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Дойне бяла, бяла мари Дойнеле
2/4

   1. Дойне бяла, бяла мари Дойне ле
   Що са очи черни плакали
   Дойне бяла, бяла мари Дойне ле
   Защо си толкус кахърна

   Пр. Мале мила очи плачат
   За Ивана за първо либе
   Мале мила очи плачат
   За Ивана за първо либе

   2. Дойне, бяла, бяла мари Дойне ле
   Що ти снага вехне съхне
   Дойне бяла, бяла мари Дойне ле
   Защо си толкус кахърна

   Пр. Мале мила снаха вехне
   За Ивана, за първо либе
   Мале мила снага вехне
   За Ивана за първо либе

   3. Дойне бяла, бяла мари Дойне ле
   Що си Дойне толкус глупава
   Премени са накичи са Дойне ле
   За друго либе хубаво
   Дойне бяла, бяла мари Дойне ле
   Що си Дойне толкус глупава
   Премени са накичи са Дойне ле
   За друго либе хубаво

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020