Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
ДОМАКИНЕ

   1. Домакине, сипи вино да пиеме
   Домакине, сипи вино да пиеме
   Да пиеме, домакине, да се напием
   Да пиеме, домакине, да се напием
   2. Ако спиеш, домакине, разбуди се
   Ако спиеш, домакине, разбуди се
   Ако пиеш, домакине, развесели се
   Ако пиеш, домакине, развесели се
   3. Че са дошли домакине арни гости
   Че са дошли, домакине, арни гости
   Арни гости, домакине, от Солуна
   Арен абер, домакине, донесоя
   4. Стадо ти се, домакине обягнило
   Стадо ти се, домакине обягнило
   Обягнило, домакине, облизнило
   Обягнило, домакине, облизнило
   5. Жена ти е, домакине, породила
   Жена ти е, домакине, породила
   Породила, домакине, мажко дете
   Мажко дете, домакине, македонче

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 29.12.2020 г.
Променен: 01.01.2021