Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ТРЪГНАЛИ МИ СА ДРЯНОВСКИТЕ МОМИ
(7/8)

1. Тръгнали ми са дряновските моми
    Тръгнали ми са дряновските моми
    На сбор да идат сбор да сборуват
    На сбор да идат сбор да сборуват
    Бре Кольо Бре
    Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
    Бре Кольо Бре
    Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
   
    2. Ах че е придошла дряновската река
    Ах че е придошла дряновската река
    Камък и дърво влачи къмто Дряново
    Камък и дърво влачи къмто Дряново
    Бре Кольо Бре
    Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
    Бре Кольо Бре
    Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
   
    3. Отдолу иде Колю бързака
    Отдолу иде Колю бързака
    Колю бързака с куцото магаре
    Колю бързака с куцото магаре
    Бре Кольо Бре
    Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
    Бре Кольо Бре
    Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
   

4. Всичките му дават по една парица
    Всичките му дават по една парица
    Сал да ги прекара през мътна водица
    Сал да ги прекара през мътна водица
    Бре Кольо Бре, Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
    Бре Кольо Бре, Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
   
5. Сал една вдовица нищо му не даде
    Сал една вдовица нищо му не даде
    Шити поли вдиха мътна вода гази
    Шити поли вдига мътна вода гази
    Бре Кольо Бре, Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
    Бре Кольо Бре, Брех да се не види, джанъм
    Де Кольо Де, Тюх да се не види
   

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 7 октомври 2014 г.
Създаден: 31.12.2020 г.