Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ДВЕ СА ДРУЖКИ ЖИВУВАЛИ
Никол Иванова и Божидар Христов (гъдулка)
(11/16)

1. Две са дружке живували Недо, Недке
    Живували другували
    Живували другували, Недо, Недке
    Па се сговор сговориле
   
    2. Да се женат в едно село, Недо, Недке
    В едно село в една къща
    Дочули ги двете майки, Недо, Недке
    Двете майки зли душманки
   
    3. Една дали у селото, Недо, Недке
    У селото за комита
    Друга дали у София, Недо, Недке
    У София за терзия
   
Никол Иванова и Ива Гоговска


РЕЧНИК

Живували

   Разговаряли

Сдумали

   Наговорили

Душманки

   Врагове

Комита

   

Терзия

   Шивач

Назад

Създаден: 26 февруари 2015 г.
Променен: 13 май 2018 г.

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com