Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ЕЖ СЕ ЖЕНИ
(5/8)

Море еж се жени брашно нема, еж се жени брашно нема, брашно нема за свадбата
Море мравка рече я ке зема, я ке зема до две зърна, до две зърна ръженови
Море мечка рече я ке меса, я ке меса под бъчвата, от съм силна в ръчинята
Море лиса рече я ке мета, я ке мета по софрата, дълга ми е опашката
Море вълчо рече я ке кана, я ке кана по селата, познават ме кучинята
Море еж се жени брашно нема, еж се жени брашно нема, брашно нема за свадбата, ий

РЕЧНИК

Еж

   Таралеж
Нема    Няма
Ке    Ще
Ръчинята    Ръцете
Кана    Каня

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 2 април 2012 г.
Променен: 19.04.2020 г.