Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ЮНАК ГЬОРГИ КОНЯ КОВЕ
Йоанна Миланова и Никол Иванова

1. Юнак Гьорги коня кове
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
    Юнак Гьорги коня кове
    леле Гьоргийо Гьоргио
   
2. Сестрица му клинци дава
    Сребро клинци злато плочи
    Че иде Гьорги, че иде
    Синоро да си обиде
   
3. Весел пойде юнак Гьорги
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
    Весел пойде илен дойде
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
   
4. Есенници вретенили
    Леле Гьоргийо Гьоргийо
    Пролетници не никнали
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
   

5. Па си пойде юнак Гьорги
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
    Илен пойде, весел дойде
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
   
6. Есенници изкласили
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
    Пролетници вретенили
    Леле Гьоргийо, Гьоргийо
   


Мария, Биляна, Ива, Диана, Ганка

РЕЧНИК

Вретенили    Поникнали
Есенници    Растения, които се сеят през есента
Изкласили     Имат класове със зърно
Илен    Посърнал

Синор

   Межда, тясна ивица земя между две ниви
Обиде    Обходи
Пролетници    Растения, които се сеят през пролетта

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 16 ноември 2014 г.
Променен: 12 май 2018 г.