Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ИТЪР МИТЪР
(F-dur, 11/8, 1:50)

1. Итър Митър, мори, итро води
    Итър Митър, мори, итро води
    Итро води, итро носи
    Из път чека, мори, мома Райна
    Итро води, итро носи
    Из път чека, мори мома Райна
   
2. Той на мома, мори, продумаше
    Той на мома, мори, продумаше
    Дойди Райно довечера
    Довечера, мори, у чичини
    Дойди Райно, довечера
    Довечера, мори, у чичини
   
3. Купил съм ти, мори, тънка урка
    Купил съм ти, мори, тънка урка
    Тънка урка изписана
    Изписана мори като тебе
    Тънка урка изписана
    Изписана мори като тебе
   

РЕЧНИК

Итър

   Хитър

Урка

   Хурка, издялана дървена сопа, на която се завръзва къделята с вълна за предене

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 5 май 2014 г.
Променен: 31.12.2020 г.