Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
Я ТЕ ПРАКЯМ КАЛИНО МОМЕ
Деси
Македонска ръченица (7/8 ІІ)

1. Я те пракям Калино моме за вода
    Я те пракям Калино моме за вода
    Ти за вода одиш, бело лице миеш
    Ергени те гледат моме Калино
    Ти за вода одиш, бело лице миеш
    Ергени те гледат моме Калино
   
    2. Пусто да остане майко лицето
    Пусто да остане майко лицето
    Кога нема, нема, либе да го гледа
    Я майка не слуша мома Калина
    Кога нема, нема, либе да го гледа
    Я майка не слуша мома Калина
   
    3. Я те пракям Калино моме на лозе
    Я те пракям Калино моме на лозе
    Ти на лозе одиш, бело грозде береш
    На ергени даваш моме Калино
    Ти на лозе одиш, бело грозде береш
    На ергени даваш моме Калино
   
4. Пусто да остане майко гроздето
    Пусто да остане майко гроздето
    Кога нема, нема, с либе да го ядем
    Я майка не слуша мома Калина
    Кога нема, нема, с либе да го ядем
    Я майка не слуша мома Калина
   

РЕЧНИК

Пракям

   Пращам
Одиш    Ходиш

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 6 януари 2014 г.
Промнен: 15 февруари 2019 г.