Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
КАТЕРИНО МОМЕ СЕВДА ГОЛЕМА
(7/8 II)

    1. Катерино моме, севда голема
    Катерино моме, севда голема
    Севда голема, мера голема
    Севда голема, мера голема
   
    2. Та шо те макя се вечер кара
    Та шо те макя се вечер кара
    Се вечер кара се по вечера
    Се вечер кара, се по вечера
   
    3. Абре лудо, лудо, лудо та младо
    Абре лудо, лудо, лудо та младо
    Мене ме макя се вечер кара
    Се вечер кара се зарад тебе
   
    4. На порти дойдеш мирно не стоиш
    На порти дойдеш мирно не стоиш
    Портите трошиш мене да видиш
    Портите трошиш мене да видиш
   
    5. На пенжер дойдеш мирно не стоиш
    На пенжер дойдеш мирно не стоиш
    Пенжере трошиш мене да видиш
    Пенжере трошиш мене да видиш
   

РЕЧНИК

Севда

   Любима

Пенжер

   Прозорец

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 5 май 2014 г.
Променен: 06.05.2020 г.