Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Маре Никола, Никола
11/8

   1. Маре Никола, Никола
   Никола хоро водеше
   Никола хоро водеше
   Сестра му Цонка до него
   2. Като хорото водеше
   Се към Иглика гледаше
   Сестра му дума думаше
   Бре Никола луда глава
   3. Не гледай мома Иглика
   Че не е мома за тебе
   Майка й е наша рода
   Тейко й е наша кума
   4. Млъкни Цонке моя сестро
   Ас Иглика ще си зема
   Дълбока вода брод няма
   Хубава мома род няма

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020