Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
МАРКО КОСИ ТРЕВА ДЕТЕЛИНА
   1. Е-е-е-е Марко коси трева детелина
      Мара бели платно на белило Маро макя от белило ока
      Маро макя от белило ока ела Маро Марку леб да носиш
      Ела Маро Марку леб да-а-а-а носиш

   2. Е-е-е-е Нечем мале Марку леб да носим
      Мене Марку за сестра не брои я му кажем добро ютро брале
      Я му кажем добро ютро брале, он ми каже дал бог добро либе
      Он ми каже дал бог добро-о-о-о либе

РЕЧНИК

Макя

   Майка

Ока

   Вика

Леб

   Хляб

Брале

   Батко

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90; +359 2 978 28 97
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19 август 2012 г.
Променен: 12 януари 2020 г.