Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
Мър Тудорке

   1. Мър Тудорке мънина
   Още ли си мънина
   Мър Тудорке мънина
   Още ли си мънина
   На бял камък седнала
   Руса коса разплита
   Руса коса разплита
   И за Лазара пита
   2. Милуй добро, Лазаре
   Що тъй рану дохождаш
   Милуй добро, Лазаре
   Що тъй рану дохождаш
   Що тъй рану дохождаш
   Що тъй скору отхождаш
   Що тъй рану дохождаш
   Що тъй скору отхождаш
   3. Мър Тудорке мънина
   Мене ли си чакала
   Мене ли си чакала
   Ас от лазар да дойда
   Двори да ти измета
   Столи да ти наридя
   Двори да ти измета
   Столи да ти наридя

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 01.1.2021