Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
МОРЕ ПИЛЕ
Мими
(7/8 II)

    1. Море пиле, славей пиле, я запей ми песничица
    Море пиле, славей пиле, я запей ми песничица
    Да се чуе надалеко, на далеко, преку Вардар
    Да се чуе на далеко, на далеко, преку Вардар
   
   2. Преку Вардар, до Велешко, от Велешко, до Крушово
   Преку Вардар, до Велешко, от Велешко, до Крушово
   Там се бие славен юнак, славен юнак Питубули
   Там се бие славен юнак, славен юнак Питубули
3. Море Вие, Крушовчани, що сте толку нажалени
Море Вие, Крушовчани, що сте толку нажалени
Со куките изгорени, со копои преобрани
Со куките изгорени, со копои преобрани


Мария Камишева

Пламена Шомова

РЕЧНИК

песничица

   Песен
Толку    Толкова
Запояла    Запяла
Куки    Къщи

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 19.09.2020 г.