Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
НАВАЛИ СЕ ШАР ПЛАНИНА
(7/8 ІІ, македонска ръченица)

    1. Навали се, навали се Шар планина, айде
    Навали се Шар планина
    Та затрупа, та затрупа три овчаря, айде
    Та затрупа, та затрупа три овчаря
   
    2. Първи овчар, първи овчар й се моли, айде
    Пущи мене, пущи мене Шар планино
    Имам жена, имам жена що мен жали, айде
    Жена жали, жена жали ден до пладне
   
    3. Втори овчар, втори овчар й се моли, айде
    Пущи мене, пущи мене, Шар планино
    Имам сестра, имам сестра що мен жали, айде
    Сестра жали до година
   
    4. Трети овчар, трети овчар й се моли, айде
    Пущи мене, пущи мене, Шар планино
    Имам майка, имам майка що мен жали, айде
    Майка жали дор до гроба
   

РЕЧНИК

   

Назад


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 28 декември 2019 г.
Променен: 29 декември 2019 г.