Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
ОЙ ДЕВОЙКО


   1. Ой девойко черноока не стой срещу мене
      Че продадох все имане се заради тебе
      Че продадох все имане се заради тебе

   2. Не продавай лудо младо се заради мене
      Ако съм ти севдалия сама ще ти дойда
      Ако съм ти севдалия сама ще ти дойда

   3. Ще ти пея над главата като пъстър славей
      Ще zapluvам покрай тебе като риба в Дунав
      Ще zapluvам покрай тебе като риба в Дунав

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 18 август 2012 г.
Променен: 20.04.2020 г.