Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Още ли жалиш
7/8ІІ

   1. Още ли жалиш, стара моя майчице
   Още ли плачеш, мори, за момците
   За момците, мори, Самуилови
   Самуилови, мори, български
   За момците, мори, Самуилови
   Самуилови, мори, български
   2. Още ли жалиш, стара моя майчице
   Още ли плачеш, мори, за очите
   За очите, мори, Самуилови
   Самуилови, мори, български
   За очите, мори, Самуилови
   Самуилови, мори, български
   3. Жаля, жаля, мори още жаля
   Майко моя, майко българска
   За момците, мори, Самуилови
   Самуилови, мори, български
   За очите, мори, Самуилови
   Самуилови, мори, български

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020