Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Отучи се мори Маре
7/8ІІ

   1. Отучи се, мори Маре, ти от мене
   Отучи се, мори Маре, ти от мене
   Да не йодиш, мори Маре, подир мене
   Подир мене, мори Маре, до портите
   2. Кога йодиш, бело Маре, лошо чиниш
   Кога йодиш, бело Маре, лошо чиниш
   Тенка снага, бело Маре разкършуваш
   Сърцето ми, бело Маре, разболюваш
   3. Ке те грабам, бело Маре, от майка ти
   Ке те грабам, бело Маре, от майка ти
   Ке те носам, бело Маре, в Солун града
   В Солун града, бело Маре, в Баир маала
   4. Там ме чека, бело Маре, стара майка
   Там ме чека, бело Маре, стара майка
   Стара майка, бело Маре, стари тейко
   Стара майка, бело Маре, стари тейко

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020