Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Проклет да биде
7/8ІІ

   1. Проклет да биде
   Стрекя да не види
   Кой пръв започна
   Кой пръв започна
   Любов да води
   Две сърца да страдат
   Кой пръв започна
   Любов да води
   Две сърца да страдат
   2. Често со него
   се стрекяме
   Сърцу ме трепери
   Сърце ми трепери
   Душа не ми дава
   Како да го просборам
   Сърце ми трепери
   Душа не ми дава
   Како да го просборам
   3. Во Струмица на улица
   Излезох пред него
   Гърбом ми го свърна
   И тихо ми рече
   Яс не те сакам
   Яс си залюбих
   Друго любе
   Залюби си и ти

РЕЧНИК

Стрекя

   Среща

Просборам

   Заговарям

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020