Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хоро
Теория
ТЕКСТОВЕ
Седе седенкя
(7/8)

    1. Седе седенкя дор седе леле
    Па пойде да се разтуря
    Па пойде да се разтуря
    Кой с брата, кой с побратима леле
    Сирота Занка с никога
    Сирота Занка с никога
   
    2. Ете га Борис от врата леле
    Па фати Занку за руку, па фати Занку за руку
    Па води води та дома леле
    Ете ти мале отмена, ете ти мале отмена
   
    3. На тате бела премена леле
    На мене мека постелка, на мене мека постелка
    На бате вода студена
    На кака кавга голема, на кака кавга голема
   

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 25.12.2020 г.
Променен: 27.12.2020 г.