Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
Слънце се стега
(7/8 II)

    1. Слънце се стега да зайде
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
       Там дека слънце ке зайде
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
   2. Там му е равна равнишка
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
       На равнишката зелен бор
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
   3. Под бора студен кладенец
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
       До кладенеца терзие
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
   4. Терзие шие и крое
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
       Терзие дума Марие
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де

    5. Да ми омесиш замесиш
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
       Хубава бела погача
       Маро, Марие, Марие
       Пиле Марие, Марие ле де
   

РЕЧНИК

Стега

   Кани се
Дека    Където
Равнишка    Високо плато
Терзие    Шивач

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail:gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 18.09.2020 г.
Променен: 20.09.2020 г.