Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Слушай как шумят шумите
2/4

   1. Слушай как шумят шумите буките
   Слушай как шумят шумите буките
   Слушай как шумят шумите
   Плачат за войводата, Капетано
   Слушай как шумят шумите
   Плачат за войводата, Капетано
   2. Кога през село минете пойдете
   Кога през село минете пойдете
   Кога през село минете
   Со коня да не тропате аман, тропате
   Кога през село минете
   Со пушки да не фарлате аман фарлате
   3. Да не Ви чуе майка ми старата
   Да не Ви чуе майка ми старата
   Да не Ви чуе майка ми
   Ке Ви пракя за мене, аман, за мене
   Да не Ви чуе майка ми
   Ке Ви пракя за мене, аман, за мене

   4. Къде е син ми Костадин, Костадин
   Къде е син ми Костадин, Костадин
   Къде е син ми Костадин
   Костадин войводата, Капетано
   Къде е син ми Костадин
   Костадин войводата, Капетано
   4. Син ти се бабо ожени, ожени
   Син ти се бабо ожени, ожени
   Син ти се бабо ожени
   За една македонка поробена
   Син ти се бабо ожени
   За една македонка поробена

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020