Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии

ТЕКСТОВЕ
Тренке Тудорке
Копаница (11/8)

    1. Тренке Тудорке черна черешо
    Тренке Тудорке черна черешо
    Ти като седиш на меаната
    Тренке Тудорке черна черешо
   
    2. Да си продаваш вино и ракия
    Тренке Тудорке черна черешо
    Продаваш ли си черните очи
    Тренке Тудорке черна черешо
   
    3. Продаваш ли си черните очи
    Тренке Тудорке черна черешо
    Черните очи тънката снага
    Тренке Тудорке черна черешо
   
    4. Продаваш ли ги аз да ги купя
    Тренке Тудорке черна черешо
    Аз да ги купя за своя душа
    Тренке Тудорке черна черешо
   

РЕЧНИК

Тренке     Трена
меана     кръчма

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 11 юли 2019 г.
Променен: 28 XII 2019 г.