Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ТРЕНДАФИЛЧЕТО
(7/8ІІ)

1. Трендафилчето, каламфирчето
   Доне мамино
   Трендафилчето, каламфирчето
   Доне мамино
  
2. Ако ме сакаш при мен да дойдеш
   Доне мамино
   Я че те водим на Нови пазар
   Доне мамино
  
  
3. Там че ти купим сърмена сая
   Доне мамино
   Ти да я носиш, я да те гледам
   Доне мамино
   Ти да я носиш, я да те гледам
   Доне мамино
   Я да те гледам прилега ли ти
   Доне мамино
  
4. Трендафилчето, каламфирчето
   Доне мамино
   Трендафилчето, каламфирчето
   Доне мамино
  
5. Ако ме сакаш при мен да дойдеш
   Доне мамино
   Я че те водим на Нови пазар
   Доне мамино
  
  
6. Там че ти купим жълти папуци
   Доне мамино
   Ти да ги носиш, я да те гледам
   Доне мамино
   Ти да ги носиш, я да те гледам
   Доне мамино
   Я да те гледам прилега ли ти
   Доне мамино
  

РЕЧНИК

Сакаш

   Искаш

Сърмена

   Себърна

Папуци

   Обувки

Назад

Създаден: 12 януари 2019 г.
Променен: 12 януари 2019 г.

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com