Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ
ВАСИЛКЕ МЛАДА НЕВЕСТО
(9/8)
Ивайло Кирилов

1. Василке млада невесто
    Защо се млада омажи
    Защо ме мене Васке остави
    Защо си клетва подгази
    Защо ме мене, Васке, остави
    Защо си клетва подгази
   
2. Додека беше Васке девойка
    Мило ми беше твоето маале
    И твойте Васке комшии
    И твойте първи роднини
    И твойте Васке комшии
    И твойте първи роднини
   
3. Откога се мило либе омажи
    Не ми е мило твоето маале
    Ни твойте Васке комшии
    Ни твойте първи роднини
    Ни твойте Васке комшии
    Ни твойте първи роднини
   

РЕЧНИК

Маале

   Махала

Додека

   Докато

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 4 октомври 2015 г.
Променен: 1 юни 2019 г.