Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ВИЛО МОМЕ ТРИ ЗЕЛЕНИ ВЕНЦИ
(Шопска 2/4)

1. Вило моме, вило моме три зелени венци
    Първи вило, първи вило от здравия здравец
    Втори вило, втори вило от бяла пшеница
    Трети вило, трети вило от църна лозница
   
    2. Това що е, това що е от здравия здравец
    Фърлете го, фърлете го в юнакови двори
    Фърлете го, фърлете го в юнакови двори
    Да се здрави, да се здрави и да се весели
   
    3. Това що е, това що е от бяла пшеница
    Фърлете го, фърлете го у нашето село
    Фърлете го, фърлете го у нашето село
    Да се роди, да се роди се бяла пшеница
   
    4. Това що е, това що е от църна лозница
    Фърлете го, фърлете го в юнаково лозе
    Фърлете го, фърлете го в юнаково лозе
    Да се роди, да се роди се червено грозде
   

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 13 януари 2018 г.
Променен: 14 януари 2018 г.