Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
Хора от прошки се връщат

   1. Хора от прошки се връщат
   Ванчо на прошки отива
   Ала сърце му се свива
   Прошка от мъртви ще иска
   На път го среща братанец
   Татьова близка роднина
   Ванчо му прошка поиска
   И за баща си продума

   Pr. Кажи ми речи братанче
   Прошката как да си зема
   Като земята не дума
   И греха не прощава
   От как се тате спомина
   Толкова време изтече
   Пред него аз съгрешил съм
   Напреко думи изрекох
   2. Напреко и във сърцето
   За неговата изгор
   За майчицата рождена
   България разделена
   Тате я искаше цяла
   Свободна силна голяма
   Ас делях я със други
   И се от нея отричах

   Pr. Кажи ми речи братанче
   Прошката как да си взема
   Като земята не дума
   И греха не прощава
   Знам тежки думи изрекох
   Род и родина изрекох
   Сега се връщам виновен
   От всички прошка да искам

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 22.12.2020