Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
Заблеяло мий агънце
~

   1. Заблеяло мий агънце
   Във Тодурови кошари
   Като му агне заблея
   Цяло му стадо разблея
   Тодур на агне продума
   Агънце байно рогато
   Защо ми жално заблея
   Та ми стадото разблея


   2. Дал ни ти трева зилена
   Или ти зубта ни стига
   Агънце жално продума
   Байно ле бачо Тодуре
   Къде е мойта майчица
   Тодур на агне продума
   Агънце байно рогато
   Таз сутрин рано в ниделя
   Дойдоха трима търговци
   Шепа алтъни дадоха
   Рогуша на тях продадох
   3. Агънце жално продума
   Помнишни байно Тодуре
   Когато Тунжа придойде
   Синжир мустове събори
   Твоето стадо шарено
   Отвъд реката остана
   Ти покрай бряга ходяше
   Жално си милно плачяше
   Моята майка Рогуша
   Тя ти стадото преведи
   4. Помниш ли какво убеща
   Каква ти беше думата
   Рогата ше й позлатиш
   Краката ше й посребриш
   Защо я байно продади
   На тези върли касапи
   Тодур се жално нажали
   С медян си кавал засвири
   Като си с кавал свиряши
   Сълзи му кавал убливат

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 26.12.2020