Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
ЗАЛЮБИЛАЙ, МАРИ, МАЛКА МОМА
Никол Иванова        Стелиана Тенева
(11/16)

1. Залюбилай мари малка мома
    Голям ерген мари от далеко
    Залюбилай мари малка мома
    Голям ерген мари от далеко
    Тя го люби, той я нище
    И накрая мари той й рече
    Тя го люби, той я нище
    И накрая мари той й рече
   
2. Многу малка си мари за мене
    А пък аз мари голям за тебе
    Многу малка си мари за мене
    А пък аз мари голям за тебе
    Стой пучакай, да пураснеш
    Пък тогас мари ела при мене
    Стой пучакай, да пураснеш
    Пък тогас мари ела при мене
   
3. Викна мома мари та заплака
    Плакала е мари два дни три дни
    Викна мома мари та заплака
    Плакала е мари два дни три дни
    На третият се засмяла
    И на момък мари проговаря
    На третият се засмяла
    И на момък мари проговаря
   
4. Ще пучакам момко що да сторя
    Само едно момко ще те моля
    Ще пучакам момко що да сторя
    Само едно момко ще те моля
    Син да имаш, да пурасне
    Пък тогас мари него ще взема
    Син да имаш, да пурасне
    Пък тогас мари него ще взема
   


Ива Петкова

РЕЧНИК

   
   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 3 декември 2013 г.
Променен: 22 юни 2018 г.