Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория

ТЕКСТОВЕ
Засвирили са Дойне
2/4

   1. Засвирили са Дойне дор три гайди
   Засвирили са Дойне дор три гайди
   Дор три гайди, дор три гъдулки
   Дор три гъдулки, дор три кавала
   Ой Дойне, мари Дойне бяла Дойне
   Ей Дойне мари Дойне бяла Дойне
   Заиграли са Дойне дор три хора
   Заиграли са Дойне дор три хора
   Чие хоро най-хубаво
   Най-хубаво, най-подредено
   Ой Дойне, мари Дойне бяла Дойне
   Ей Дойне мари Дойне бяла Дойне
   2. Първо хоро Дойнеле от млади момци
   Второ хоро от млади моми
   Трето хоро млади невести
   Ой Дойне, мари Дойне бяла Дойне
   Ей Дойне мари Дойне бяла Дойне
   Чие хоро Дойне ле най-хубаво
   Чие хоро Дойне ле най-хубаво
   Най-хубаво, най-подредено
   Най-подредено, най-натъкмено
   Ой Дойне, мари Дойне бяла Дойне
   Ей Дойне мари Дойне бяла Дойне
   3. Момковото хоро Дойне най-хубаво
   Момковото хоро Дойне най-хубаво
   Най-хубаво, най-подредено
   Най-подредено, най-натъкмено
   Ой Дойне, мари Дойне бяла Дойне
   Ей Дойне мари Дойне бяла Дойне
   Калпаци им Дойне ле самурлии
   Калпаци им Дойне ле самурлии
   Цървули им пискюлии
   Гащите им кол четалии
   Ой Дойне, мари Дойне бяла Дойне
   Ей Дойне мари Дойне бяла Дойне

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 22.12.2020