Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хоро
Теория

ТЕКСТОВЕ
Завило се хоро голямо
Право хоро (2/4)
    1. Завило се хоро голямо
    На Кавака, мамо, край село
    На Кавака, мамо, край село
    Край село, край нашта къща
    На Кавака, мамо, край село
    Край село, край нашта къща
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
   
    2. Сичките моми там бяха
    Хубава Рада не дойде
    Нали е много работна
    Работна още скупосна
    Тъчеше дари дипляше
    Шарени пъстри престилки
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
   
    3. Петку из хоро ходеше
    На тънка гайда свиреше
    На тънка гайда свиреше
    Ситно хорото дробеше
    Очи из хоро мяташе
    Мяташе, мале, фърляше
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
   
    4. Петкова гайда свиреше
    Гайда му свири говори
    Радке ле, любе Радке ле
    Къде си Радке да дойдеш
    Да дойдеш Радке при мене
    Хорото грозно без тебе
    Пр. Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
    Тъй, тъй, ей тъй
    Дюс, дюс, дибидюс
    Тъй се преде, тъй се суче
    Тъй се тъче Радо
   


Вокално студио Нуша, 30 юни 2019, гр. Кюстендил

РЕЧНИК

Кавак     Вид широколистна топола
Дюс     Едноцветно, без шарка
Суче     Пресуква прежда
Дипля     Подреждам едно над друго

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 11 юли 2019 г.
Променен: 28 XII 2019 г.