Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
Хора
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Сезон 2018 – 2019

Мария Камишева

Диана Танчева

Ива Гоговска

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 10 февруари 2018 г.
Променен: 2 януари 2020 г.