Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Севделие моме

   1. Севделие моме, глава ли те боли
   Глава ли те боли или половина
   Севделие моме, глава ли те боли
   Глава ли те боли или половина
   Лудо море лудо, лудо аджамия
   Ни ме глава боли, нито половина
   Ни ме глава боли, нито половина
   Мене ми е жално за мама за тате
   2. Мене си ме искат в сиромашка къща
   В сиромашка къща и за добър юнак
   Мене си ме искат в сиромашка къща
   В сиромашка къща и за добър юнак
   А мама ме дава и тате ме дава
   В чорбаджийска къща за маленко дете
   3. А язе го нечем, чума го удрила
   Чума го удрила, болест го ръгнала
   Како да го зема, кога е маленко
   Я пойдем за вода и оно по мене
   Како да го зема, кога е маленко
   Я пойдем за вода и оно по мене

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020