Home
Musicians
Performances
Records
Video
Text
Costume
Dancing
Theory
TEXT
Sevdelie Mome
7/8

   1. Sevdelie mome glava li te boli
   Glava li te boli ili polovind
   Ludo more ludo, ludo adjamija
   Ni me glava boli nito polovina
   Ni me glava boli nito polovina
   Mene mi e jalno za mama za tate
   2. Mene si me iskat v siromashka kashta
   V siromashka kashta i za dobar junak
   Mene si me iskat v siromashka kashta
   V siromashka kashta i za dobar junak
   A mama me dava i tate me dava
   V chorbadjijska kashta za malenko dete
   3. A jaze go nechem, chuma go ubila
   Chuma go ubila, boles go ragnala
   Kako da go zema, koga e malenko
   Ja pojdem za voda i ono po mene
   Kako da go zema, koga e malenko
   Ja pojdem za voda i ono po mene

Dictionary

   

Back

CONTACTS

Tel. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Created: 19.12.2020
Updated: 22.12.2020