Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория
ТЕКСТОВЕ
Ситно се йоро виеше
7/8ІІ

   1. Ситно се йоро виеше, виеше
   Край поповите вратици, вратици
   Ситно се йоро виеше, виеше
   Край поповите вратици, вратици
   E-e-e, край поповите вратици, вратици
   E-e-e, край поповите вратици, вратици
   2. Сичките моми дойдоя, дойдоя
   Райна Попова не дойде, не дойде
   Сичките моми дойдоя, дойдоя
   Райна Попова не дойде, не дойде
   E-e-e, Райна Попова не дойде, не дойде
   E-e-e, Райна Попова не дойде, не дойде
   3. Майка й си я учеше, учеше
   Как да йорото поведе, поведе
   Майка й си я учеше, учеше
   Как да йорото поведе, поведе
   E-e-e, Как да йорото поведе, поведе
   E-e-e, Как да йорото поведе, поведе

   4. Не мога мале, не мога, не мога
   Йорото да си поведа, поведа
   Не мога мале, не мога, не мога
   Йорото да си поведа, поведа
   E-e-e, Йорото да си поведа, поведа
   E-e-e, Йорото да си поведа, поведа
   5. Либе ми болно легнало, легнало
   Во тая пуста тугина, тугина
   Либе ми болно легнало, легнало
   Во тая пуста тугина, тугина
   E-e-e, во тая пуста тугина, тугина
   E-e-e, во тая пуста тугина, тугина

РЕЧНИК

   

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 19.12.2020 г.
Променен: 21.12.2020