Home
Musicians
Performances
Records
Video
Text
Costumes
Dancing
Theory
TEXT
Sitno Se Joro Vieshe
7/8II

   1. Sitno se joro vieshe, vieshe
   Kraj popovite vratici, vratici
   Sitno se joro vieshe, vieshe
   Kraj popovite vratici, vratici
   E-e-e, Kraj popovite vratici, vratici
   E-e-e, Kraj popovite vratici, vratici
   2. Sichkite momi dojdoja, dojdoja
   Rajna Popova ne dojde, ne dojde
   Sichkite momi dojdoja, dojdoja
   Rajna Popova ne dojde, ne dojde
   E-e-e, Rajna Popova ne dojde, ne dojde
   E-e-e, Rajna Popova ne dojde, ne dojde
   3. Majka j si ja ucheshe, ucheshe
   Kak da joroto povede, povede
   Majka j si ja ucheshe, ucheshe
   Kak da joroto povede, povede
   E-e-e, kak da joroto povede, povede
   E-e-e, kak da joroto povede, povede

   4. Ne moga male, ne moga, ne moga
   Joroto da si poveda, poveda
   Ne moga male, ne moga, ne moga
   Joroto da si poveda, poveda
   E-e-e, Joroto da si poveda, poveda
   E-e-e, Joroto da si poveda, poveda
   5. Libe mi bolno legnalo, legnalo
   Po taja pusta tugina, tugina
   Libe mi bolno legnalo, legnalo
   Po taja pusta tugina, tugina
   E-e-e, po taja pusta tugina, tugina
   E-e-e, po taja pusta tugina, tugina

Dictionary

   

Back

CONTACTS

Tel. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Created: 19.12.2020
Updated: 22.12.2020