Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии

ЗАПИСИ
ВАСИЛКА ТАТАРЕВА
2011

Девойче

2013

Катерино      
Петруно       
Мила ми е      
Тръгнало е      

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 1 юни 2013 г.
Променен: 22 май 2018 г.