Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ

    Текстовете на българските народни песни показват красотата, богатството и емоционалността на българския език.
    Представа за емоционалната страна на езика ни дава личното обръщение. То бива положително или отрицателно. В българския език няма неутрално лично обръщение.
    Пример: към Димана / Рада / Яна изразяваме нашето положително емоционално отношение, като се обръщаме с името "Диманке" / "Радке" / "Янке" или отрицателно отношение викайки "Димано" / "Радо" / "Яно". Има и трета умалителна форма, която също изразява положително отношение "Диманче" / "Раде" / "Янче".
    Единствената неутрална форма е официалното обръщение, което е по фамилия. Например "Господин Петков".

 1. Абре Илия (2/4)

 2. Ай да идем Яно (2/4)

 3. Айде моми (5/8)

 4. Бела се зора (~)

 5. Боряно (2/4)

 6. Брайне ле (9/8)

 7. Брала мома (~)

 8. Бяла Рума (13/16 II)

 9. В градина мома (9/8)

 10. В огин пламна (7/8 II)

 11. В село дюлгере (2/4)

 12. Василке (9/8)

 13. Вез ден Рада (см.р.)

 14. Вендо (2/4)

 15. Викнала Янка (2/4)

 16. Вилай мома (7/8)

 17. Гего мамин Гего (13/16)

 18. Гиздава Марийка (11/8)            

 19. Гльодай ма (2/4)

 20. Града се гради (7/8)

 21. Две са дружки (11/8)

 22. Девойче (7/8 II)

 23. Дека ти (см.р.)

 24. Дена слиза (2/4)

 25. Денe мари (2/4)

 26. Дервишко (2/4)

 27. Девойчице (7/8 II)

 28. Джоре Дос (2/4)

 29. Димитър кара гимия (~)

 30. Димка (2/4)

 31. Долетея Коледо (7/8)

 32. Доне Малено (7/8)

 33. Достено (7/8)

 34. Дреме ми се (2/4)

 35. Дряновските моми (7/8)

 36. Дуйни ми (7/8 II)

 37. Еж се жени (5/8)

 38. Елено моме (13/16)

 39. Ерген одих (7/8)

 40. Женалай Ганка (~)

 41. Жълтото цвете (5/8)

 42. Зайди зайди (~)

 43. Залибих си (5/8)

 44. Залюбилай (11/8)

 45. Залюбих три моми (5/8)

 46. Замръкнала е (7/8)

 47. Замъчи се (5/8)

 48. Заспала е Ружка (2/4)

 49. Заспало е Дине (см.р.)

 50. Здрава годинчица (2/4)

 51. Зелен венец (9/8)

 52. Изгряла е (7/8)

 53. Иван Калинки (7/8)

 54. Има ли господ (7/8 ІІ)

 55. Иван на Рада (2/4)

 1. Искат ме (2/4)

 2. Итър Митър (11/8)

 3. Йодола (9/8)

 4. Калино Малино (9/8)

 5. Калино Радо (2/4)

 6. Катерино (2/4)

 7. Катерино моме (7/8 II)

 8. Като свирки свират (7/8 II)            

 9. Кога падна (7/8ІІ)

 10. Коладе (5/8)

 11. Колибаре (2/4)

 12. Колку са (~)

 13. Кукувица (~)

 14. Лажи Вере (7/8 II)

 15. Лазар еднаж (5/8)

 16. Лаленце (2/4)

 17. Лале ли си (~)

 18. Ле па Яно (~)

 19. Магдено (2/4)

 20. Македонско (7/8 II)

 21. Малка мома конче (2/4)

 22. Малка мома цвете (7/8 II)

 23. Мама Яна (11/8)

 24. Мари Доне (2/4)

 25. Мари Марийо (2/4)

 26. Мари Станку (7/8)

 27. Марийка (7/8)

 28. Марко кове Нане (5/8)

 29. Марко (~)

 30. Мила ми е (2/4)

 31. Миле (7/8 II)

 32. Милка (7/8)

 33. Митро (7/8ІІ)

 34. Момин танец (2/4)

 35. Момице (2/4)

 36. Море аресах (2/4)

 37. Море кога (9/8)

 38. Море пиле (7/8 II)

 39. Море сокол (7/8 II)

 40. Мър Гергано (11/8)

 41. Мятало Ленче (7/8)

 42. На моми даваш (2/4)

 43. Нали ти рекох (7/8 II)

 44. Ниделя (7/8)

 45. Обзаложи се (~)

 46. Овчар свири (5/8)

 47. Огреяла месечинка (2/4)

 48. Оздоле идат (7/8)

 49. Ой девойко (7/8)

 50. Омиле (2/4)

 51. Опни ми (2/4)

 52. Остани сбогом (~)

 53. Отишла е (11/8)

 54. Пак след мен (7/8 II)

 55. Петку на Рада (2/4)

 1. Петруно (7/8)

 2. Пиленце пее (2/4)

 3. Пита ли Тинке (7/8 II)

 4. Питат ме мале (2/4)

 5. По друм моме (5/8)

 6. Повела е Йова (7/8II+11/8)

 7. Пойдох рано (5/8)

 8. Походих (5/8)

 9. Провикна се Рада (2/4)

 10. Прочула се (см.р.)

 11. Пусти моми (11/8)

 12. Радомирка (2/4)

 13. Разяснило (7/8)

 14. Рипни Калинке (2/4)

 15. Росни ми (7/8 II)

 16. Рофинка (~)

 17. С кол е баба (~)

 18. Седенкя (~)

 19. Слънце нависоко (7/8+11/16)

 20. Сминдарефчице ле (см.р.)

 21. Снощи си дойде (9/8)

 22. Соньо (~)

 23. Сред селото (7/8)

 24. Стани попадийке (2/4)

 25. Станке (2/4)

 26. Стано бяла Стано (2/4)

 27. Стуенчо (7/8)

 28. Тинке (2/4)

 29. Тръгна мома (2/4)

 30. Тръгнала Румяна (7/8 II)

 31. Тръгнали ми са (~)

 32. Тръгнали старци (7/8)

 33. Тръгнало е (7/8)

 34. Ту побърза (~)

 35. Тудоро Тудоро (9/8)

 36. Тудорче ле (5/8)

 37. Туку ми рекли (5/8)

 38. Турчин робини (~)

 39. Тъкала ли си (~)

 40. Тъмен се (2/4)

 41. Цветините очи (9/8)

 42. Цонке ле (5/8)

 43. Църнилчице (2/4)

 44. Цъфнало (7/8 II)

 45. Чие това (2/4)

 46. Чичовите коне (2/4)

 47. Чоко черноко (2/4)

 48. Шопска китка (см.р.)

 49. Що прибърза (5/8)

 50. Юнак Гьорги (11/16)

 51. Я дай ми бульо

 52. Я излез бульо

 53. Я излез Маро (7/8 II)

 54. Я те пракям (7/8 II)

 55. Яна овчар либила (2/4)

 56. Яно ле (7/8 ІІ)

 57. Яно Яно (11/8)

ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ

Антерия – Къса връхна дреха

Армаган – Подарък

Бабо – Обръщение, с което съпругът изразява почит към майката на съпругата си, а техните деца към майките на баща им и майка им

Бори – Събаря

Брайне – Батко

Бой – Ръст, Височина

Буй – Расти, Порасни

Бульо – Обръщение към снахата на братята и сестрите на съпруга й

Бунар – Кладенец

Вез ден – Цял ден

Врати; Враща – Връщам се

Врече – Вълмо, къс развлачена вълна за ръчно предене

Вуйна – Обръщение към съпругата на брата на майка ми

Вуйчо – Обръщение към брата на майка ми

Главен, Главеница – Годен (сгоден), Годеница

Герен – Кладенец

Девер – Обръщение към брат на съпруга

Дюлгерин – Строител (шопски диалект)

Дядо – Обръщение, с което съпругът изразява уважение към бащата на съпругата си, а техните деца към бащите на майка им и баща им

Етърви – Две снахи в една къща са етърви (етървата е жена на брата на мъжа)

Заборави – Забрави

Запре – Спря (шопски диалект)

Зълва – Сестра на съпруга

Зупай – Стъпвай

Калтята – Кръстница (македонски диалект)

Калеко – Кръстник (македонски диалект)

Калина – Обръщение на снахата към сестра на съпруга й. Името "Калина" не е собствено, а нарицателно. То изразява роднинската връзка с лицето в семейството и е израз на уважение. Поставя се пред собственото име. Например "калино Радо" по същия начин както казваме "бабо Станке", лельо Драгано"

Ке – Ще (македонски диалект)

Кому – На кого (шопски диалект)

Корсче – Кръсче (Родопски диалект)

Кошуля – Риза (шопски диалект)

Лани, Ланска, Лански – От предишния път, От миналата година, Стар

Леля и Свяко – Обръщение към сестрата на баща ми и към нейния съпруг

Момице – Момиче (Родопски диалект)

Мораф – Син (шопски диалект)

Найде, Найдох – Намирам, Намерих (шопски диалект)

Нему – На него (шопски диалект)

Огин – Огън (македонски диалект)

Ойдем – Отивам

Ока – Съд с вместимост 1 литър, например кана

Окам – Викам

Орати – Говори (шопски диалект)

Оти – Защо (шопски диалект)

Отнесоя – Занесоха (шопски диалект)

Оче – Иска (шопски диалект)

Пайван – Вързани, Оседлани

Папуци – Обувки

Паралия – Ниска маса

Пенджер – Прозорец

Ръчиня – Ръце

Сакам – Искам (шопски диалект)

Сал – Само

Свяко (Свако) – Обръщение към съпругът на сестрата на баща ми, която ми е леля

Сдумали – Наговорили

Сос – Със

Софра – Ниска маса

Стринка – Обръщение към съпругата на брата на баща ми, който ми е чичо

Сум – Съм

Сърп – Инструмент за рязане класовете на житото

Таман – Току що

Терзия – Шивач

Торнувам – Тръгвам (родопски диалект)

Тугина – Чужбина (македонски диалект)

Тути – Търпи

Файда – Полза (турски)

Хортувам – Говоря

Чамурджия – кюмюрджия

Чичо – Обръщение към брат на бащата

Чича – Чичо (шопски диалект)

Шамия – Забрадка (македонски диалект)

КОНТАКТИ

Тел. +359 (0)899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 29 май 2017 г.

Web