Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хорo
Теория

ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ
Шопски песни
Македонски песни
Родопски песни
Северняшки песни
(видински, балканджийски и добруждански)
Авторски песни

Текстовете на българските народни песни показват красотата, богатството и емоционалността на българския език. Представа за емоционалната страна на езика ни дава личното обръщение. То бива положително или отрицателно. В българския език няма неутрално лично обръщение. Пример: към Димана / Рада / Яна изразяваме нашето положително емоционално отношение, като се обръщаме с името "Диманке" / "Радке" / "Янке" или отрицателно отношение викайки "Димано" / "Радо" / "Яно". Има и трета умалителна форма, която също изразява положително отношение "Диманче" / "Раде" / "Янче". Единствената неутрална форма е официалното обръщение, което е по фамилия. Например "Господин Петков".

 1. Абре бати Кольо (7/8)

 2. Абре Илия (2/4)

 3. Абре юначе (2/4)

 4. Аир(~)

 5. Ай да идем Яно (2/4)

 6. Айде да йодимо (7/8II)

 7. Айде моми (5/8)

 8. Айде Раде (7/8II)

 9. Алтъна (7/8II)

 10. Ах га порасна (5/8)

 11. Ах къде е (7/8II)

 12. Бае (~)

 13. Беда (2/4)

 14. Бела се зора (~)

 15. Белото Марийче (9/8)

 16. Биляна (7/8II)

 17. Благуно (7/8II)

 18. Бога моли (~ )

 19. Боряно (2/4)

 20. Брайне ле (9/8)

 21. Брала мома (7/8)

 22. Брала мома къпини (9/8)

 23. Бре Петрунко (2/4)

 24. Бяла Рума (13/16 II)

 25. Бяла Стана (7/8)

 26. В градина мома (9/8)

 27. В Неврокопско (7/8 II)

 28. В огин пламна (7/8 II)

 29. В село дюлгере (2/4)

 30. Вакло (~)

 31. Василке (9/8)

 32. Вез ден Рада (см.р.)

 33. Вендо (2/4)

 34. Вечеряй Радо (2/4)

 35. Видиш ли (2/4)

 36. Видиш ли слънчо(7/8)

 37. Викнала Янка (2/4)

 38. Вилай мома (7/8)

 39. Вила се е (2/4)

 40. Вило моме (2/4)

 41. Вино пиям (9/8)

 42. Вино пият (~)

 43. Вито се (7/8)

 44. Гайдине свирят (9/8)

 45. Гано Ганке (7/8)

 46. Гего мамин Гего (13/16)

 47. Гиздава Марийка (11/8)

 48. Гизди са кичи Тудоро (2/4)

 49. Гльодай ма (2/4)

 50. Града се гради (7/8)

 51. Гълъбо (2/4)

 52. Гюл девойче (2/4)

 53. Да знаеш (2/4)

 54. Две са дружки (11/8)

 55. Де гиди (2/4)

 56. Девойче (7/8 II)

 57. Девойчице (7/8 II)

 58. Дека ти (см.р.)

 59. Дена слиза (2/4)

 60. Денe мари (2/4)

 61. Дервишко (2/4)

 62. Джоре Дос (2/4)

 63. Димитър (~)

 64. Димка (2/4)

 65. Доди си Пану (7/8)

 66. Дойнe (2/4)

 67. Долетея Коледо (7/8)

 68. Домакине (7/8 II)

 69. Достено (7/8)

 70. Дреме ми се (2/4)

 71. Дряновските моми (7/8)

 72. Дуйни ми (7/8 II)

 73. Еж се жени (5/8)

 74. Ела либе (2/4)

 75. Елено Елено (5/8)

 76. Елено моме (13/16)

 77. Ерген одих (7/8)

 78. Женалай Ганка (~)

 1. Жълтото цвете (5/8)

 2. Заблеяло (~)

 3. Завило се (2/4)

 4. Завило се вито хоро (2/4)

 5. Загорка (2/4)

 6. Зайди зайди (~)

 7. Залибих си (5/8)

 8. Залибила е Ниделя (2/4)

 9. Залюбилай (11/8)

 10. Залюбих три моми (5/8)

 11. Замръкнала е (7/8)

 12. Замъчи се (5/8)

 13. Запретни (~7/8II)

 14. Засвирили са (2/4)

 15. Заспала е Ружка (2/4)

 16. Заспало е Дине (см.р.)

 17. Звязда (~)

 18. Здрава годинчица (2/4)

 19. Зелен венец (9/8)

 20. Земи кеко (2/4)

 21. Земи огин (7/8II)

 22. И от високо (~)

 23. Иван Калинки (7/8)

 24. Иван на Рада (2/4)

 25. Изгреяло ясно слънце (2/4)

 26. Изгряла е (7/8)

 27. Изникнало (9/8)

 28. Има ли господ (7/8 ІІ)

 29. Итър Митър (11/8)

 30. Йовано (7/8II)

 31. Йове (7/8II+11/8)

 32. Йоздол (2/4)

 33. Йодола (9/8)

 34. Калино Малино (9/8)

 35. Калино Радо (2/4)

 36. Кара Кольо (2/4)

 37. Катерино (2/4)

 38. Катерино моме (7/8II)

 39. Като свирки свират (7/8II)

 40. Китчице (2/4)

 41. Кога падна (7/8ІІ)

 42. Кога си болно (7/8ІІ)

 43. Коладе (5/8)

 44. Колибаре (2/4)

 45. Колку са (~)

 46. Костадиня (5/8)

 47. Кукувица (~)

 48. Лажи Вере (7/8 II)

 49. Лазар еднаж

 50. Лаленце (2/4)

 51. Лале ли си (~)

 52. Ле па Яно (~)

 53. Леле свашке (2/4)

 54. Либе залибих (2/4)

 55. Лиляно (7/8 II)

 56. Лудо на Дона думаше (7/8)

 57. Люлни ма (2/4)

 58. Магдено (2/4)

 59. Майка Калина думаше (9/8)

 60. Македонско (7/8 II)

 61. Малка мома конче (2/4)

 62. Малка мома по двор (5/8)

 63. Малка мома цвете (2/4)

 64. Малкай мома (~7/8II)

 65. Мама Яна (11/8)

 66. Маре Никола (11/8)

 67. Мари Доне (2/4)

 68. Мари Марийо (2/4)

 69. Мари моме (2/4)

 70. Мари моме 1 (2/4)

 71. Мари моме 2 (9/8)

 72. Мари Радо (2/4)

 73. Мари Станку (7/8)

 74. Мари Тудоро (2/4)

 75. Марийка (7/8)

 76. Марко (~)

 77. Марко кове Нане (5/8)

 78. Месечинко (~+7/8II)

 1. Мете мома (2/4)

 2. Мила мале (11/8)

 3. Мила ми е (2/4)

 4. Миле (7/8 II)

 5. Милка (7/8)

 6. Митро (7/8ІІ)

 7. Моме Невено (2/4)

 8. Момин танец (2/4)

 9. Момице (2/4)

 10. Момни ле (2/4)

 11. Море аресах (2/4)

 12. Море кога (9/8)

 13. Море пиле (7/8 II)

 14. Море сокол (7/8 II)

 15. Мори моме (7/8ІІ)

 16. Мори момиченце (2/4)

 17. Мър Гергано (11/8)

 18. Мър Тудорке (2/4)

 19. Мятало Ленче (7/8)

 20. На моми даваш (2/4)

 21. Накладоше (9/8)

 22. Нали ти рекох (7/8 II)

 23. Направила мома (2/4)

 24. Навали се Шар планина (7/8II)

 25. Не ме жени (7/8II)

 26. Не казвай (7/8II)

 27. Не метай се (7/8)

 28. Ниделя (7/8)

 29. О Яно Яно (~)

 30. Обзаложи се (~)

 31. Овчар свири (5/8)

 32. Огреяла (5/8)

 33. Огреяла месечинка (2/4)

 34. Оздоле идат (7/8)

 35. Ой девойко (7/8)

 36. Ой слънце (~)

 37. Ой ти моме (9/8)

 38. Омиле (2/4)

 39. Опни ми (2/4)

 40. Оро се вие (9/8)

 41. Оро се вие (7/8II)

 42. Остани сбогом (~)

 43. Отишла е (11/8)

 44. Отучи се (7/8 II)

 45. Още ли (7/8 II)

 46. Пак след мен (7/8 II)

 47. Петку на Рада (2/4)

 48. Петруно (7/8)

 49. Пиленце пее (2/4)

 50. Пирине (7/8 II)

 51. Писмо ти е (7/8 II)

 52. Пита ли Тинке (7/8 II)

 53. Питат ме мале (2/4)

 54. По друм моме (5/8)

 55. Повела е Йова (7/8II+11/8)

 56. Позаспа ли (2/4)

 57. Пойдоме леле (5/8)

 58. Пойдох рано (5/8)

 59. Похвали се (11/8)

 60. Походих (5/8)

 61. Провикна се Рада (2/4)

 62. Провикна се Стуян (~)

 63. Провикна се (7/8)

 64. Продават се (7/8II)

 65. Проклет (7/8 II)

 66. Проминало е девойче (11/8)

 67. Прочула се (см.р.)

 68. Пуста младост (7/8 II)

 69. Пусти моми (11/8)

 70. Пустоно лудо (2/4)

 71. Радин баща (11/8)

 72. Радка на Дунав (5/8)

 73. Радомирка (2/4)

 74. Рано ми е море (5/8)

 75. Разяснило (7/8)

 76. Рипни Калинке (2/4)

 77. Родил се (7/8 II)

 78. Росна китка (7/8 II)

 1. Росни ми (2/4)

 2. Рофинка (~)

 3. Рума мома (9/8)

 4. С кол е баба (~)

 5. Сардиса ле (2/4)

 6. Сбогом (7/8 II)

 7. Сбогом и прости (7/8 II)

 8. Севделие моме

 9. Севдено (2/4)

 10. Севдо (7/8 II)

 11. Седе (7/8)

 12. Седенкя (~)

 13. Седенкi (9/8)

 14. Ситно се (7/8II)

 15. Сичките моми (7/8 II)

 16. Слушай (2/4)

 17. Слънчице (5/8)

 18. Слънце на високо (7/8+11/16)

 19. Слънце се стега (7/8II)

 20. Сминдарефчице (см.р.)

 21. Снощи вечер (9/8)

 22. Снощи го видох (9/8)

 23. Снощи Даймян (2/4)

 24. Снощи e Добрa (7/8II)

 25. Снощи си дойде (9/8)

 26. Снощи станах (7/8)

 27. Снощи отидох там долу (2/4)

 28. Снощи утидах на нова чушмя (7/8)

 29. Соньо (~)

 30. Сред селото (7/8)

 31. Стани попадийке (2/4)

 32. Станке (2/4)

 33. Станку ле (2/4)

 34. Стано бяла Стано (2/4)

 35. Стойне, Стойне (7/8)

 36. Стуенчо (7/8)

 37. Стуян (2/4)

 38. Тамо долу (7/8 II)

 39. Тинке (2/4)

 40. Тонка (9/8)

 41. Трендафила (~)

 42. Трендафилчето (11/16+7/8II)

 43. Тренке (11/8)

 44. Три нощи (7/8ІІ)

 45. Тръгна мома (2/4)

 46. Тръгнала Румяна (7/8 II)

 47. Тръгнали ми са (~)

 48. Тръгнали моми (2/4)

 49. Тръгнали старци (7/8)

 50. Тръгнало е (7/8)

 51. Ту побърза (~)

 52. Тудоро Тудоро (9/8)

 53. Тудорче ле (5/8)

 54. Туку ми рекли (5/8)

 55. Турчин робини (~)

 56. Тъкала ли си (~)

 57. Тъмен се (2/4)

 58. Xора от прошки (7/8 II)

 59. Хранила (2/4)

 60. Цветините очи (9/8)

 61. Цонке ле (5/8)

 62. Църнилчице (2/4)

 63. Цъфнало (7/8 II)

 64. Чие това (2/4)

 65. Чича рече (5/8)

 66. Чичините коне (2/4)

 67. Чоко черноко (2/4)

 68. Шопска китка (см.р.)

 69. Що прибърза (5/8)

 70. Юнак Гьорги (11/16)

 71. Я дай ми бульо

 72. Я излез бульо

 73. Я излез Маро (7/8 II)

 74. Я те пракям (7/8 II)

 75. Яна овчар либила (2/4)

 76. Янке мамина (2/4)

 77. Яно ле (7/8 ІІ)

 78. Яно Яно (11/8)

ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ

Хипотетични правила за мир

 1. Живота е неприкосновен. Това е най-краткото, най-крехкото и най-ценното нещо, което притежаваме. Думата живот е само в единствено число. Дълг на всеки човек и организация е да пази живота във всичките му форми (растения, животни и хора).

 2. Доброто е могъща сила. Добрите отношения са позитивен фaктoр, който под формата на положителни емоции има силен градивен елемент. Трябва да вярваме и да използваме силата на доброто. Първичният език на всички живи същeствa (хора, животни и растения) е езика на емоциите. Положителните емоции имат позитивен ефект върху живите организми. Отрицателните емоции разболяват, унищожават живота. Никой няма право да причинява страдание на другите под каквато и да е форма и по какъвто и да е повод.

 3. Частната собственост е неприкосновена. Право на частна собственост имат физически лицa (мъжe, жeни и дeцa), юридически субекти, организации и държaви

 4. Икономическата дейност е неприкосновена. Право да печелят от труда, собствеността, парите и идеите си имат физически лицa, юридически субекти, организации и държaви. Икономическите дейности се разрешават и контролират чрез лицензи на местно (общинско), регионално, национално и международно ниво.

 5. Финансовата дейност е неприкосновена. Никое физическо лице, организация или държaвa няма право да отнема или контролира живота, собствеността, бизнеса или финансите на друго физическо, юридическо лице, организация, народ или държaвa.

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 11 април 2024 г.

Web