Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии

ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ

Текстовете на българските народни песни показват красотата, богатството и емоционалността на българския език. Представа за емоционалната страна на езика ни дава личното обръщение. То бива положително или отрицателно. В българския език няма неутрално лично обръщение. Пример: към Димана / Рада / Яна изразяваме нашето положително емоционално отношение, като се обръщаме с името "Диманке" / "Радке" / "Янке" или отрицателно отношение викайки "Димано" / "Радо" / "Яно". Има и трета умалителна форма, която също изразява положително отношение "Диманче" / "Раде" / "Янче". Единствената неутрална форма е официалното обръщение, което е по фамилия. Например "Господин Петков".

 1. Абре бати Кольо (7/8)

 2. Абре Илия (2/4)

 3. Абре юначе (2/4)

 4. Ай да идем Яно (2/4)

 5. Айде да йодимо (7/8II)

 6. Айде моми (5/8)

 7. Ах га порасна (5/8)

 8. Ах къде е (7/8II)

 9. Бела се зора (~)

 10. Белото Марийче (9/8)

 11. Биляна (7/8)

 12. Боряно (2/4)

 13. Брайне ле (9/8)

 14. Брала мома (7/8)

 15. Бяла Рума (13/16 II)

 16. Бяла Стана (7/8)

 17. В градина мома (9/8)

 18. В Неврокопско (7/8 II)

 19. В огин пламна (7/8 II)

 20. В село дюлгере (2/4)

 21. Вакло (~)

 22. Василке (9/8)

 23. Вез ден Рада (см.р.)

 24. Вендо (2/4)

 25. Викнала Янка (2/4)

 26. Вилай мома (7/8)

 27. Вила се е (2/4)

 28. Вило моме (2/4)

 29. Гайдине свирят (9/8)

 30. Гано Ганке (7/8)

 31. Гего мамин Гего (13/16)

 32. Гиздава Марийка (11/8)

 33. Гльодай ма (2/4)

 34. Града се гради (7/8)

 35. Гюл девойче (2/4)

 36. Две са дружки (11/8)

 37. Девойче (7/8 II)

 38. Дека ти (см.р.)

 39. Дена слиза (2/4)

 40. Денe мари (2/4)

 41. Дервишко (2/4)

 42. Девойчице (7/8 II)

 43. Джоре Дос (2/4)

 44. Димитър кара гимия (~)

 45. Димка (2/4)

 46. Долетея Коледо (7/8)

 47. Доне Малено (7/8)

 48. Достено (7/8)

 49. Дреме ми се (2/4)

 1. Дряновските моми (7/8)

 2. Дуйни ми (7/8 II)

 3. Еж се жени (5/8)

 4. Елено моме (13/16)

 5. Ерген одих (7/8)

 6. Женалай Ганка (~)

 7. Жълтото цвете (5/8)

 8. Зайди зайди (~)

 9. Залибих си (5/8)

 10. Залюбилай (11/8)

 11. Залюбих три моми (5/8)

 12. Замръкнала е (7/8)

 13. Замъчи се (5/8)

 14. Заспала е Ружка (2/4)

 15. Заспало е Дине (см.р.)

 16. Здрава годинчица (2/4)

 17. Зелен венец (9/8)

 18. Изгряла е (7/8)

 19. Иван Калинки (7/8)

 20. Има ли господ (7/8 ІІ)

 21. Иван на Рада (2/4)

 22. Искат ме (2/4)

 23. Итър Митър (11/8)

 24. Йодола (9/8)

 25. Йовано (7/8 II)

 26. Калино Малино (9/8)

 27. Калино Радо (2/4)

 28. Кара Кольо (2/4)

 29. Катерино (2/4)

 30. Катерино моме (7/8 II)

 31. Като свирки свират (7/8 II)

 32. Кога падна (7/8ІІ)

 33. Коладе (5/8)

 34. Колибаре (2/4)

 35. Колку са (~)

 36. Кукувица (~)

 37. Лажи Вере (7/8 II)

 38. Лазар еднаж

 39. Лаленце (2/4)

 40. Лале ли си (~)

 41. Ле па Яно (~)

 42. Леле свашке (2/4)

 43. Лиляно (7/8 II)

 44. Магдено (2/4)

 45. Македонско (7/8 II)

 46. Малка мома конче (2/4)

 47. Малка мома цвете (7/8 II)

 48. Мама Яна (11/8)

 49. Мари Доне (2/4)

 1. Мари Марийо (2/4)

 2. Мари Станку (7/8)

 3. Мари Тудоро (2/4)

 4. Марийка (7/8)

 5. Марко кове Нане (5/8)

 6. Марко (~)

 7. Мила ми е (2/4)

 8. Миле (7/8 II)

 9. Милка (7/8)

 10. Митро (7/8ІІ)

 11. Момин танец (2/4)

 12. Момице (2/4)

 13. Море аресах (2/4)

 14. Море кога (9/8)

 15. Море пиле (7/8 II)

 16. Море сокол (7/8 II)

 17. Мър Гергано (11/8)

 18. Мятало Ленче (7/8)

 19. На моми даваш (2/4)

 20. Нали ти рекох (7/8 II)

 21. Направила мома (2/4)

 22. Не ме жени (7/8II)

 23. Ниделя (7/8)

 24. Обзаложи се (~)

 25. Овчар свири (5/8)

 26. Огреяла месечинка (2/4)

 27. Оздоле идат (7/8)

 28. Ой девойко (7/8)

 29. Омиле (2/4)

 30. Опни ми (2/4)

 31. Остани сбогом (~)

 32. Отишла е (11/8)

 33. Пак след мен (7/8 II)

 34. Петку на Рада (2/4)

 35. Петруно (7/8)

 36. Пиленце пее (2/4)

 37. Пита ли Тинке (7/8 II)

 38. Питат ме мале (2/4)

 39. По друм моме (5/8)

 40. Повела е Йова (7/8II+11/8)

 41. Пойдох рано (5/8)

 42. Походих (5/8)

 43. Провикна се Рада (2/4)

 44. Провикна се (7/8)

 45. Прочула се (см.р.)

 46. Пусти моми (11/8)

 47. Радомирка (2/4)

 48. Разяснило (7/8)

 1. Рипни Калинке (2/4)

 2. Росни ми (7/8 II)

 3. Рофинка (~)

 4. Рума мома (9/8)

 5. С кол е баба (~)

 6. Севдено (2/4)

 7. Седенкя (~)

 8. Слънце нависоко (7/8+11/16)

 9. Сминдарефчице ле (см.р.)

 10. Снощи си дойде (9/8)

 11. Соньо (~)

 12. Сред селото (7/8)

 13. Стани попадийке (2/4)

 14. Станке (2/4)

 15. Стано бяла Стано (2/4)

 16. Стойне (9/8)

 17. Стуенчо (7/8)

 18. Тинке (2/4)

 19. Тръгна мома (2/4)

 20. Тръгнала Румяна (7/8 II)

 21. Тръгнали ми са (~)

 22. Тръгнали старци (7/8)

 23. Тръгнало е (7/8)

 24. Ту побърза (~)

 25. Тудоро Тудоро (9/8)

 26. Тудорче ле (5/8)

 27. Туку ми рекли (5/8)

 28. Турчин робини (~)

 29. Тъкала ли си (~)

 30. Тъмен се (2/4)

 31. Цветините очи (9/8)

 32. Цонке ле (5/8)

 33. Църнилчице (2/4)

 34. Цъфнало (7/8 II)

 35. Чие това (2/4)

 36. Чичините коне (2/4)

 37. Чоко черноко (2/4)

 38. Шопска китка (см.р.)

 39. Що прибърза (5/8)

 40. Юнак Гьорги (11/16)

 41. Я дай ми бульо

 42. Я излез бульо

 43. Я излез Маро (7/8 II)

 44. Я те пракям (7/8 II)

 45. Яна овчар либила (2/4)

 46. Янке мамина (2/4)

 47. Яно ле (7/8 ІІ)

 48. Яно Яно (11/8)

ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ

Антерия – Къса връхна дреха

Армаган – Подарък

Бабо – Обръщение, с което съпругът изразява почит към майката на съпругата си, а техните деца към майките на баща им и майка им

Бори – Събаря

Брайне – Батко

Бой – Ръст, Височина

Буй – Расти, Порасни

Бульо – Обръщение към снахата на братята и сестрите на съпруга й

Бунар – Кладенец

Вез ден – Цял ден

Врати; Враща – Връщам се

Врече – Вълмо, къс развлачена вълна за ръчно предене

Вуйна – Обръщение към съпругата на брата на майка ми

Вуйчо – Обръщение към брата на майка ми

Главен, Главеница – Годен (сгоден), Годеница

Герен – Кладенец

Девер – Обръщение към брат на съпруга

Дюлгерин – Строител (шопски диалект)

Дядо – Обръщение, с което съпругът изразява уважение към бащата на съпругата си, а техните деца към бащите на майка им и баща им

Етърви – Две снахи в една къща са етърви (етървата е жена на брата на мъжа)

Заборави – Забрави

Запре – Спря (шопски диалект)

Зълва – Сестра на съпруга

Зупай – Стъпвай

Калтята – Кръстница (македонски диалект)

Калеко – Кръстник (македонски диалект)

Калина – Обръщение на снахата към сестра на съпруга й. Името "Калина" не е собствено, а нарицателно. То изразява роднинската връзка с лицето в семейството и е израз на уважение. Поставя се пред собственото име. Например "калино Радо" по същия начин както казваме "бабо Станке", лельо Драгано"

Ке – Ще (македонски диалект)

Каматно – Хубаво (родопски диалект)

Кому – На кого (шопски диалект)

Корсче – Кръсче (Родопски диалект)

Кошуля – Риза (шопски диалект)

Лани, Ланска, Лански – От предишния път, От миналата година, Стар

Леля и Свяко – Обръщение към сестрата на баща ми и към нейния съпруг

Момице – Момиче (Родопски диалект)

Мораф – Син (шопски диалект)

Найде, Найдох – Намирам, Намерих (шопски диалект)

Нему – На него (шопски диалект)

Огин – Огън (македонски диалект)

Ойдем – Отивам

Ока – Съд с вместимост 1 литър, например кана

Окам – Викам

Орати – Говори (шопски диалект)

Оти – Защо (шопски диалект)

Отнесоя – Занесоха (шопски диалект)

Оче – Иска (шопски диалект)

Пайван – Вързани, Оседлани

Папуци – Обувки

Паралия – Ниска маса

Пенджер – Прозорец

Ръчиня – Ръце

Сакам – Искам (шопски диалект)

Сал – Само

Свяко (Свако) – Обръщение към съпругът на сестрата на баща ми, която ми е леля

Сдумали – Наговорили

Сос – Със

Софра – Ниска маса

Стринка – Обръщение към съпругата на брата на баща ми, който ми е чичо

Сум – Съм

Сърп – Инструмент за рязане класовете на житото

Таман – Току що

Терзия – Шивач

Торнувам – Тръгвам (родопски диалект)

Тугина – Чужбина (македонски диалект)

Тути – Търпи

Файда – Полза (турски)

Хортувам – Говоря

Чамурджия – кюмюрджия

Чичо – Обръщение към брат на бащата

Чича – Чичо (шопски диалект)

Шамия – Забрадка (македонски диалект)

КОНТАКТИ

Тел. +359 (0)899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 27 юли 2018 г.

Web