Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
Теория


Създаден 6.7.2010
Променен 1.6.2024

НОСИИ

Дантелата е отличителен белег на шопската носия. За разлика от носиите във всички останали форклорни области в България, Словения, Унгария, Чехия, Полша, Румъния, Русия и др. шопската носия не съдържа бродерия.

Ш О П С К А

С Е В Е Р Н Я Ш К А

М А К Е Д О Н С К А

Р О Д О П С К А

Национален етнографски музей


Стралджа, Ямболско

Чипровци

Дряново, Асеновградско


Ковачевица, Гоце-Делчевско

Крушево

Струга


Чатал, Мала Азия

Кадакьой

Тулча


Папрадище, Велешко

Стрезимировци, Трънско

Чупрене, Белоградчишко


Извор, Радомирско

Ярлово, Самоковско

Босилеград


Дедеагач (Александруполис), Гърция

Гюмюрджик (Комотини), Гърция

КОНТАКТИ
Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com