Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии

София


Такса

Камигс

Ками-София

Съединение

Дането

Музей

Създаден 6.7.2010
Променен 22.8.2018

Сезон 2017 – 2018 г.
РЕПЕТИЦИИ
Група за народни песни "Искър"
Първа репетиция – 18 септември 2017 година, Последна репетиция – 15 юни 2018 година
Понеделник, Сряда и Петък от 18:00 – 19:00 часа


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Web