Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии

София


Такси
Съединение
Музей

Създаден 6.7.2010
Променен 3.6.2017

Сезон 2016 – 2017 г.
РЕПЕТИЦИИ
Група за народни песни "Искър"


Първа репетиция – 12 септември 2016 г. Последна репетиция – 23 юни 2017 г.
Понеделник от 18:00 – 19:00 ч.
Сряда от 18:00 – 19:00 ч.

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg http://www.trioiskar.com

Web