Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии

ТЕКСТОВЕ
Абре Илия
Право хоро (2/4)

1. Абре Илия, абре Илия
    Луда гидия, луда гидия
    Що ириш коня, що ириш коня
    Ириш и мориш, ириш и мориш
   
2. Дали не та знам, дали не та знам
    Защо го ириш, ириш и мориш
    За мойто венче, за мойто венче
    Коня си мориш, коня си мориш
   
3. Моето венче, моето венче
    Бати гуй косил, косата строшил
    Буля го сбира, буля го сбира
    С търмък железен, търмъка строши
   
4. Мама гуй плела, мама гуй плела
    Снощи на свеща плела и клела
    Радо ле дъще, Радо ле дъще
    Туй твойто венче който го вземе
   
5. Радо ле дъще, Радо ле дъще
    Туй твойто венче който го вземе
    Да не го носи по дъж, по вятър
    Най да го носи в черната земя
   


Божидар Христов, Йоанна Миланова, Преслава Василева, Йоана Стойнова

РЕЧНИК

Гидия     Шегаджия
Ириш     Пришпорваш
Търмък     Гребло

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 1 април 2016 г.
Променен: 22 май 2018 г.