Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии
ТЕКСТОВЕ
АЙДЕ МОМИ НА МЕГДАНО
(5/8)
1. Айде моми на мегдано
    На оро, на лево оро
    Да поемо, да играмо
    На оро, на лево оро
   
    2. Да ни чуят ергенето
    На оро, на лево оро
    Да ни чуят па да дойдат
    На оро, на лево оро
   
    3. Кога дошли ергенето
    На оро, на лево оро
    Играле са пояле са
    На оро, на лево оро
   
    4. Дор са моми попадале
    На оро, на лево оро
    Попадале като круши
    На оро, на лево оро
   

РЕЧНИК

Мегдан

   Площад

Поемо

   Пеем

Играмо

   Играем

Ергенето

   Ергените

Дор

   Докато

Попадале

   Изпопадали (в случая спрели да играят, пуснали се от хорото)

Назад

Създаден: 4 юли 2015 г.
Променен: 22 май 2018 г.

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
Skype: physmuseum; Skype: trioiskar
http://www.trioiskar.com