Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
БЯЛА РУМА
Авторска песен, Текст и музика "Трио Искър", Аранжимент Студио Бреве (13/16)
1. Тръгнала е мари, бяла Рума
    тръгнала е мари по тугина
    тръгнала е мари по тугина
    Да си игра мари бяла Рума
    да си игра мари лево оро
    Ем на лево мари, ем на десно
   
2. Па си ойде мари бяла Рума
    Па си ойде мари калесана
    Калесана мари у Туфага
    Изнела е мари бяла Рума
    Шопски танци мари със Искаро
    И носия мари кюстендилска
   
3. Па се врати мари бяла Рума
    Па се врати мари у София
    Па се врати мари у София
    Донела е мари бяла Рума
    Донела е мари от Ялова
    От Ялова мари жълт карамфил
    Донела е мари бяла Рума
    От Ялова мари жълт карамфил
   

РЕЧНИК

Тугина

   Чужбина
Игра    Играе
у    в
ем    хем
Ойде    Отиде
Калесана    Поканена
Изнела    Показала
Врати    Върна
Донела    Донесла

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 25 януари 2012 г.
Променен: 25.09.2021 г.