Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
ЦВЕТИНИТЕ ОЧИ ЧЕРЕШОВИ
Македонска ръченица (9/8 II)

    1. Цветините очи черешови, снощи ги видох разплакани
    Цветините очи черешови, снощи ги видох разплакани
    Цветано моме юбаво, защо си цвете нажалено
    Цветано моме юбаво, защо си цвете нажалено
   
    2. Дали ти е майка умрела или е болен татко ти
    Дали ти е майка умрела или е болен татко ти
    Или те тебе подсвършия за това либе що не сакаш
    Или те тебе подсвършия за това либе що не сакаш
   
    3. Нито ми е майка умрела нито е болен татко ми
    Нито ми е майка умрела, нито е болен татко ми
    Либето войник ми замина во тая града Битола
    Либето войник ми замина во тая града Битола
   
    4. От него писмо яс немам зато сум толку нажалена
    От него писмо яс немам зато сум толку нажалена
    Зато сум толку нажалена, нажалена разплакана
    Зато сум толку нажалена, нажалена разплакана
   

РЕЧНИК

Юбава

   Хубава
Сакаш    Искаш
Зато    Затова
Сум    Съм
Толку    Толкова

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 11 септември 2013 г.
Променен: 03.05.2020 г.