Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора

ТЕКСТОВЕ
ДЕРВИШКО
Ива Гоговска

1. Дервишко вишко моме, дервишко вишко
    Дервишко вишко моме, земай ме мене
    Дервишко вишко моме, земай ме мене
    Роб ке ти бидам, леле, роб ке ти бидам
    Роб ке ти бидам, леле, дор три години
    Роб ке ти бидам, леле, дор три години
   
    2. Само да ти видам, леле, само да ти видам
    Само да ти видам, леле, белото лице
    Само да ти видам, леле, белото лице
    Ай дали е бело, леле, ай дали е бело
    Ай дали е бело, леле, како що беше
    Како що беше, леле, ланска година
   
    3. Ланска година, леле, ланска година
    Ланска година, леле, и половина
    Ланска година, леле, и половина
    Ай да го видаш, леле, ай да го видаш
    Ай да го видаш, леле, файда си немаш
    Ай да го видаш, леле, файда си немаш
   


Дервишко
Диана Танчева

РЕЧНИК

земай

   Вземи ме за съпруг, омъжи се за мен
Бидам    Ще бъда
Видам    Видя
Бело    Бяло
Како    Както
Ланска    Миналата
Файда    Полза
Немаш    Нямаш

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 19.04.2020 г.