Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хора
ТЕКСТОВЕ
ДЖОРЕ
(E moll ; 2/4)

    1. Седнало е Джоре Дос
    Седнало е Джоре
    Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре
    Ванка на вратици Дос
    Ванка на вратици
    Ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре
   
    2. Шарен чорап плете Дос
    Шарен чорап плете
    Ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре
    Кому че го дадеш Дос
    Кому че го дадеш
    Ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре
   
    3. Който мене сака Дос
    Който мене сака
    Ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре
    Нему че го дадем Дос
    Нему че го дадем
    Ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре
   


Ива и Габи


РЕЧНИК

Ванка

   Отвън
Вратици    Пътните порти, врати
Кому    На кого
Че го    Ще го
Сака    Иска
Нему    На него
Дадем    Дам

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г
Променен: 23.03.2024 г